تاریخ امروز : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
سخن : عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.