تاریخ امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سخن : بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
1