تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخن : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
1