تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخن : بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
1