تاریخ امروز : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
سخن : ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.