تاریخ امروز : ۵ خرداد ۱۳۹۸
سخن : بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.