تاریخ امروز : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست