تاریخ امروز : ۲۷ دی ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.