تاریخ امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سخن : آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
1