تاریخ امروز : ۲ فروردین ۱۳۹۸
سخن : عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.